Adatvédelmi nyilatkozat

Az oldal által nyújtott szolgáltatásokat a WAFC-OHM Bt. nyújtja, melynek közérdekű adatait alább olvashatja:

  • Székhely: 2131 Göd, Kiss János utca 27.
  • Elektronikus elérhetőség: koczur.kalman@wafc.hu
  • Adószám: 24694881-1-13
  • Cégjegyzék: 13-06-069324
  • Képviseletre jogosult: Koczur Kálmán (1963/01/28, 2131 Göd, Kiss János utca 27.)

Tájékoztatjuk, hogy a honlap legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Azonban vannak olyan szolgáltatások (pl. ajánlatkérés) amelynél e-mail cím és/vagy egyéb elérhetőségek, illetve személyes adatok megadása szükséges. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat a WAFC-OHM Bt. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!

Kérésére a WAFC-OHM Bt. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a WAFC-OHM Bt. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait!